Yüksek Lisans Tezi

Sıklıkla master olarak da adlandırılan bu eğitim aşaması, henüz öğrenci seviyesindeki bilim insanı adayının araştırma yöntem ve tekniklerini öğrendiği, araştırma ve inceleme yapma konusunda kendisini geliştirdiği bir dönemdir. Bu dönemde öğrenci henüz bir bilim insanı kabul edilmez. Ancak bu dönemde ortaya koyacağı performans ve geliştireceği yetenekleri ile bir bilim insanı olarak gelecekte ne gibi yetenekler sergileyeceğine ilişkin göstergeler geliştirir.

Öğrenci, bu dönemde ele aldığı konuların bilimsel araştırma ilkeleri doğrultusunda ne gibi hususlara özen gösterilerek ele alınacağını, ele aldığı konuların içerdiği problemleri keşfetmeyi öğrenir. Bunun yanında tespit ettiği problemin literatürdeki bilgiler yardımıyla tanımını yapmayı ve ulaştığı bilgiler yardımıyla sonuçlara ulaşmayı öğrenir.

Yüksek lisans aşaması bilim insanı adayının muhakeme yeteneğini geliştirmesi konusundaki en önemli aşamadır. Bazı fakülte ve bölümlerde muhakeme yapma yeteneği lisans düzeyinde kazandırılmasına karşın ülkemiz eğitim sisteminde bu kabiliyetin geliştirilmesinde temel safha yüksek lisans dönemidir.

Bu yüzden yüksek lisans performansı, öğrencinin gelecekteki araştırma yeteneğine ilişkin somut ipuçları taşır. Bu aşamada öğrenciden tam bir başarı beklenmez. Çünkü bu aşamanın asıl amacı öğrenciye araştırma yapmanın inceliklerini öğretmektir. Bir konuyu enine boyuna ele alıp onu anlaşılır bir biçimde ortaya koymak öğrenciden beklenen en önemli görevdir.

Yüksek lisans çalışmaları özgün olmak zorundadır. Ele aldığı konu daha önce ele alınmış bir konu olabilir. Ancak önceki çalışmalardan farklı olmak, ele aldığını konunun daha önce görülmemiş, ele alınmamış, test edilmemiş bir boyutunu ortaya koymak zorundadır. Bu bakımdan yüksek lisans çalışmaları açısından en çok beklenen özellik özgünlük problemidir.

Herhangi bir alandaki yüksek lisans tezlerinin durumuna bakıldığı zaman o konuda yazılmış onlarca tez olduğu görülecektir. Ancak her bir tezin farklı bir iddiası vardır. Adı üzerinde, tez yazmak bir tez/sav/iddia ileri sürmek ve bunu ispatlamaya yönelik çaba göstermektir. Yüksek lisans tezleri bu yönleriyle birbirlerinden ayrılır ve bu yönleriyle özgünlük sıfatını kazanır. Sizlerin de yüksek lisans tezinin konusunu belirlerken bu kriteri mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Konunun daha önce ele alınmış bir konu olması problem yaratmaz. Ancak yöntem ve konuyu ele alma biçiminizin kesinlikle farklı olması gerekmektedir. Sizin çalışmayı özgün kılacak şey de tamamen budur.

tez hazırlama, tez merkezi, tez hazırlama merkezi, tez yazımı, tez yazılır, İstanbul tez merkezleri, Ankara tez yazım merkezleri, tez hazırlama, tez yazdırma, tez yazma, tez ücretleri