Uzmanlık Tezleri

Uzmanlık tezleri, genellikle bir kamu kurumunda görevli olan ve kariyer meslekleri olarak ifade edilen mesleklerde görevli olanların stajyerliğin sonunda hazırlamak zorunda olduğu çalışmalardır. Bu çalışmayı başarılı bir şekilde hazırlayan aday, kurum içi yeterlilik sınavını da verdiği zaman “Uzman” unvanını alır.

Uzmanlık tezi de diğer tezlere benzemektedir. Bu tezin hazırlanma amacı, adayın alanındaki konulara vukufiyetini ölçmek ve çalışma sahasında karşısına çıkan konular üzerinde geliştirebileceği analitik ölçme ve değerlendirme kabiliyetini test etmektir.

Uzmanlık tezi, biçim olarak yüksek lisans tezlerine benzemektedir. Nitelik itibarıyla bir bilimsel çalışma olup, iyi hazırlanmış bir uzmanlık tezi bir çok çalışma için atıf kaynağı olabilmektedir. Bu şekilde atıflar almış bir uzmanlık tezi, adayın mesleki kariyerinde ona oldukça güçlü bir imaj kazandırabilmektedir.