Tez Yazımı

Problem

Tez yazımı, lisansüstü eğitim gören her öğrencinin üstesinden gelmesi gereken önemli bir problemdir. Tez yazımında başlı başına bir uzmanlığa ihtiyaç vardır. Dünyanın hemen her ülkesinde bilimsel araştırma yapmanın ilk aşamalarından birisi olan tez yazımı konusunda ne yazık ki ülkemizde öğrencilere gerekli donanım verilmemektedir.

Problemin Kaynağı: Hocaların İlgisizliği ve Yetersizliği

Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri sırasında öğrencilere alanlarına ilişkin temel dersler verilmekte ancak bilimsel araştırma yapma pratikleri konusuna yeterince önem verilmemektedir. Gerek çeşitli lisans bölümlerinde gerekse Yüksek Lisans ve Doktora programlarında “araştırma yöntem ve teknikleri” gibi isimlerle dersler verilmekte ancak bu konudaki eğitim göstermelik olmanın ötesine geçememektedir. Bunun yanında öğrencilere danışmanlık yapan öğretim üyelerinin önemli bir kısmının öğrencinin öğrenimi konusunda gerekli özeni göstermediği görülmektedir. Ayrıca öğretim üyelerinin bir çoğunun kendisinin de bilimsel araştırma yapma ve tez yazımı konusunda yeterli olmadığı bu yüzden de öğrencilerin kendi başlarına tezlerini yazabilme konusunda donatılmalarını sağlayamadıkları görülmektedir.

Ülkemiz yüksek öğreniminin kanayan yarası diyebileceğimiz bu eksiklikler dolayısı ile tez yazımı konusunda bir piyasa ortaya çıkmış ve bu konuda tecrübesi olan bir çok kişi tez yazımını bir meslek haline getirirken hocalardan kaynaklanan bu boşluğu önemli ölçüde doldurmuştur.

Öğrencilere bir tezin nasıl yazılacağı gösterilmediği için tez yazımı büyük bir problemdir.

Tez Yazım Mantığı

Tez yazımı belirli pratiklere dayalı, birbiri ile ilişkili farklı yerlerdeki bilgilerin mantıklı bir şekilde bir araya getirilmesine dayalı bir süreçtir. Sürecin esası tezin hipotezleri ve amaçları doğrultusunda gerekli bilgilerin derlenmesi ve belirli bir şema içinde okuyucuya sunulmasıdır. Uygulamalı çalışmalarda ise benzer şekilde yapılan bilgi derlemesinin akabinde tezde ileri sürülen hipotezler bir saha çalışması ile sınanarak elde edilen bulgular ortaya konulur. Bu bulgular benzer çalışmaların bulgu ve sonuçları ile karşılaştırılarak çalışmanın genel olarak sonuçları tespit edilir ve okuyucuya sunulur.