Seminerler ve Ödevler

Seminer çalışmaları özellikle yüksek lisans öğrencilerinin araştırma yapma ve öğrendiklerini bir topluluk önünde sunma becerisini ölçmeye yönelik çalışmalardır.

Bu çalışmaların öğrenciye en önemli katkısı, öğrencinin araştırma yeteneğini geliştirmesi ve bu araştırmaları sunma teknikleri konusunda kendisini geliştirmesine imkan vermesidir. Seminer sunum becerisi çoğu zaman daha sonraki zamanlarda söz konusu olan akademisyenlik becerisi için peşin bir ölçü olarak görülebilmektedir. Bu bakımdan bu çalışmaların dersi veren hoca ve danışman hoca üzerindeki etkisi kimi zaman öğrencinin akademik kariyerinin asıl başlangıcını oluşturabilmektedir.

Ödevler de benzer işlevleri olan çalışmalardır. Ki çoğu zaman seminer ve ödev ifadeleri birbirinin yerine kullanılabilmektedir.

Yüksek lisans, lisans ve orta öğretim düzeyindeki bütün alanlarda hocaların vereceği ödevler konusunda ekibimiz size yardımcı olacaktır.