Makale

Makale ve bildiri, akademik hayatın içine girmiş ve bu yolda ilerlemeye çalışan bilim insanlarının kariyer basamaklarını biçimlendirirken sırtını vereceği en önemli çalışmalardandır. Makale ve bildiriler, tezlerden farklı amaçlar için hazırlanır. Yüksek lisans ve doktora tezleri eğitim hayatındaki belirli aşamaların tamamlanma sürecinde yapılmaz zorunda olunan çalışmalar olmasına karşın bilimsel makale ve bildiriler eğitim hayatının içinde olsun olmasın herkes tarafından hazırlanabilen çalışmalardır. Yaygın olarak akademisyenler tarafından yapılmasına karşın üniversite ile hiçbir bağı olmayan ancak herhangi bir alandaki konulara ilgi duyan herhangi bir kişi tarafından da hazırlanıp bilim dünyasının istifadesine sunulabilir.

Makale ve bildiriler, ele alınan bir konuyu tartışan ve belirli iddialar çerçevesinde o konuya ilişkin sonuçlar ortaya koyan çalışmalardır.

Makale ve bildiriler çeşitli yayın organlarında yayınlanan çalışmalar olduğu için tezler gibi çok uzun olamazlar. Sayfa sayısı makalenin yayınlanacağı yayın organına göre değişir. Kimi durumlarda 6-7 sayfa olabilirken daha kapsamlı dergilerde yayınlanan makaleler 35 sayfaya kadar çıkabilmektedir.

Sayfa sayısı tezlere göre çok daha az olmasına karşın makale yazmak gerektirdiği emek ve özen bakımından çoğu zaman tezler için gereken emekten daha fazladır. Özellikle uluslar arası dergilerde yayınlanmak istenen bir makale veya uluslar arası bir kongre ya da sempozyumda sunulacak 8–10 sayfalık bir bildiri ya da makale 100 sayfalık bir tezden daha zordur. Çünkü bu makalelerde ileri sürülen iddiaların tezlerdeki iddialardan çok daha güçlü olması ve ispat araçlarının da çok güçlü olması gerekmektedir.

Makale ve bildiriler nitelik olarak bilim dünyasına ispatlanmış bulgular kazandıran çalışmalardır. İster uygulamalı ampirik çalışmalar olsun isterse literatür taraması şeklindeki çalışmalar olsun makale ve bildiriler elde ettiği sonuçlarla özgün bir nitelik taşımak zorundadır. Bu yönüyle makale ve bildiriler, amatör çalışmaların oldukça ilerisindeki çalışmalardır.

tez hazırlama, tez merkezi, tez hazırlama merkezi, tez yazımı, tez yazılır, İstanbul tez merkezleri, Ankara tez yazım merkezleri, tez hazırlama, tez yazdırma, tez yazma, tez ücretleri