Kitap Eleştirisi

Literatürde “kitap eleştirisi” olarak anılmasına karşın özünde bir kitabın içerik ve biçim olarak değerlendirilmesidir.

Akademisyenler ve öğrenciler özellikle akademik nitelikteki kitapların içerik analizini tercih etmektedirler. Ancak bazı durumlarda hiç bir akademik yönü olmayan kitapların incelemesi de yapılabilmektedir. Çünkü bazı romanlar ya da hikayeler, ele aldığı konu, kahramanı ya da dili ile diğer bir çok kitaptan ayrılır ve taşıdığı özgünlüğün incelenmeye değer bir yanı vardır.

Örneğin;

Patrick Süskind’in Koku isimli romanı, özgün karakteri nedeniyle siyaset biliminin temel kavramlarından olan Toplum Sözleşmesi’ndeki “doğa insanı/doğal insan” mitini çağrıştırır.

Başka bir örnek olarak dünyanın en büyük yazarlarından birisi olan Cengiz Aytmatov’un romanları, tarih ile insan duygusunun zaman ötesi yolculuklar yaptığı bir destan gibidir. Gün Olur Asra Bedel romanı bunun en iyi örneğidir. Bir günlük bir yolculukta bir asrın hikayesi anlatılır.

Aytmatov’un Gün Olur Asra Bedel’ine benzer şekilde Gabriel Garcia Marquez’in Yüzyıllık Yalnızlık romanı da tek bir ailenin etrafında yüz yılı aşan bir dönemi hikaye eder. Bunun yanında kullandığı dil ve anlatım üslubunun etkileyiciliği incelemeye değer bir konudur.

 

Sonuç olarak kitap eleştirisi hem edebi eserlerin hem de akademik nitelikli kitapların öne çıkan hususlarının tespit edilerek okuyucuya takdim edildiği çalışmalardır.