Doktora Tezi

Doktora Tezi, bir akademisyenin yükselme çabaları içerisinde yapacağı en nitelikli çalışmadır. Yüksek Lisans tezlerinin aksine doktora tezleri bilim adamı adayının niteliğini, araştırma becerisini, konular üzerindeki hakimiyetini ve konular arası geçişlerle araştırdığı konuya ilişkin muhakeme yeteneğini ortaya koyar.

Bu bakımdan doktora tezlerinde gerek seçilen konular gerekse problemin ortaya konuşu ve probleme ilişkin literatürün bulguları daha özenli ele alınır.

Ayrıca doktora tezlerinde bulgular daha etkileyici bir şekilde ortaya konmalıdır. Çünkü doktora tezleri diğer akademik çalışmalara nazaran akademisyenin bulguları değerlendirme yeteneğini ve muhakeme gücünü ölçmeyi sağlayan tezlerdir.

Doktor adayı olan kişi gerek araştırmada kullanılan bilgiler gerekse ulaşılan sonuçlar bakımından özgün bir çalışma ortaya koymak zorundadır. Doktora tezi niteliği itibarıyla bilim adamı adayının farkını ortaya koyan bir çalışmadır. Bu bakımdan mümkün olduğu kadar özgün ve orijinal kaynaklara yönelmeli ve ele aldığı konuya ilişkin çarpıcı bulgular tespit ederek bunlardan sonuçlar üretmek zorundadır.

Bir doktora tezi her şeyden önce araştırmacının niteliklerini ortaya koyar özellikte olmalıdır. Doktora tezi ile araştırmacının ele aldığı konu ve konular üzerindeki hâkimiyeti, konular arasındaki bağlantıları analiz edebilme gücü ortaya çıkar. Bunun yanında doktora tezi ile araştırmacının muhakeme kabiliyeti de net bir şekilde ölçülür.

Doktora tezleri biçimsel olarak yüksek lisans tezlerinde olduğu gibi bir araştırma olarak kabul edilebilse bile içerik ve nitelik olarak akademik hayatın en nitelikli çalışması özelliğine sahiptir. Hatta akademik çevrelerde üniversite hocaları çoğu zaman doktora sonrası bütün kariyerlerini doktora tezinin üzerine inşa eder ve akademik kimliği için hazırlamış olduğu doktora tezini referans gösterir.

Doktora tezlerinizin hazırlanma sürecinde konu belirleme, araştırma-inceleme ve yazım desteği, anket ve veri seti analizleriniz için güvenle ekibimizden destek alabilirsiniz.

tez hazırlama, tez merkezi, tez hazırlama merkezi, tez yazımı, tez yazılır, İstanbul tez merkezleri, Ankara tez yazım merkezleri, tez hazırlama, tez yazdırma, tez yazma, tez ücretleri