Değerlendirme Raporları

Kurumlar ve kuruluşlar için faaliyet alanlarına ilişkin araştırma ve inceleme raporları hazırlanır. Kurumsal taleplere bağlı olarak ülkelerin ekonomik, siyasi, sosyal, askeri vb. yönlerine ilişkin kapsamlı araştırma raporları hazırlanır. Bunun yanında özellikli olarak seçilmiş her hangi bir konuda (bu konu enerji, etnik çalışmalar vs. gibi geniş bir aralıkta olabilir) konunun uzmanlarınca kapsamlı ve kurumun istediği boyutlarda çalışmalar hazırlanır.

Her türlü anket çalışmanız uzmanlarca SPSS ile analiz edilir.