Anket ve Siyasal Eğilim Raporları

Türkiye’nin siyasi haritasına ilişkin inceleme ve araştırma raporları hazırlanır. Gerek geçmiş seçimlerin sonuçlarından yola çıkarak gerekse seçmenlerin bugünkü tercihlerinin tespit edilmesinden hareket edilerek her türlü siyasi analizler yapılır.

Araştırma şirketleri, resmi kurumlar ve siyasi partiler için anket uygulaması ve ilgili istatistik programlarından anket analizi yapılır. Ülkenin her bölge ve şehrini içine alacak şekilde geniş kapsamlı anket ve siyasal eğilim değerlendirmeleri objektif usullere dayalı olarak yapılır.

Anket uygulaması için kurumun ihtiyacına göre ister birebir yüz yüze anket tekniği istenirse online internet teknikleri kullanılır. Talep edilmesi halinde bu iki teknikten karma oluşturularak uygulama yapılır.