Açıköğretim

Açıköğretim derslerinden iktisat, maliye, hukuk, anayasa hukuku, uluslar arası ilişkiler, siyaset bilimi, siyasal düşünceler, idare hukuku, işletme gibi ana dersler ve diğer özellikli derslerde birebir ve grup dersleri verilir.

Üç kişi ve daha fazla ortak talep için grup uygulaması yapılır ve fiyatlarda indirim yapılır. İstemeniz halinde sizinle aynı dersi alan diğer öğrencilerle bir gruba dönüştürülmeniz sağlanır ve grup indirimi uygulanır. Talebiniz doğrultusunda fiyat ve anlatılacak konular bakımından size uygun çözümler üretilir. Bunun için talep formunu doldurmanız yeterlidir.